Niepełnosprawni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu posiada w swojej struturze Ośrodki Zdrowia przystosowane do obsługi osób niepelnosprawnych:

1. Ośrodkek Zdrowia w Wieprzu:

    a) wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,

    b) w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,

    c) wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Ośrodek Zdrowia we Frdrychowicach:

    a) podjazd dla wóżków o łagodnym kącie nachylenia posiadający również barierki ułątwiejące poruszanie się osobom            niepełnosprawnym,,

     b) w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,

     c) wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Ośrodek Zdrowia w Girałtowicach:

    a) podjazd dla wóżków o łagodnym kącie nachylenia posiadający również barierki ułątwiejące poruszanie się osobom            niepełnosprawnym,,
     b) w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych.

4. Ośrodek Zdrowia w Nidku:

    a) wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,

    b) w budynku znajduje się toaleta przestosowana dla osób niepełnosprawnych,

    c) wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie strony: Eniteo