Rejestracja

 

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiscie, telefonicznie oraz za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach od 8.00 do godziny 17.00 w Ośrodku Zdrowia w Wieprzu oraz w godzinach pracy poradni Lekarza POZ w Ośrodkach Zdrowia w Gierałtowicach,  Nidku i we Frydrychowicach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu niezależnie od możliwości rejestracji na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej, wychodząc na przeciw potrzebom naszych Pacjentów wprowadza możliwość elektronicznej/internetowej rejestracji na wizytę lekarską do poradni lekarza poz, ginekologiczno-położniczej oraz stomatologicznej. Wszystko zgodnie ze stanem prawnym oraz wymogami NFZ - (Dz.U. 2017 poz.1404)

Celem elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez nasz Zakład.

Sposób logowania się do e-rejestracji można wykonać na trzy sposoby:

1. Przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego,

2. Przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

3. Dzięki korzystaniu z loginu i hasła nadanego w podmiocie leczniczym (wystarczy jedna wizyta w rejestracji, gdzie należy poprosić o indywidualne hasło do e-rejestracji. Hasło to po pierwszym logowaniu będzie można zmienić, loginem zawsze jest nr PESEL - potrzebny będzie również adres e`mail - ponieważ system przypomina o planowanej wizycie drogą elektroniczną).

Co wtedy gdy hasło zgubimy lub zapomnimy?
Rejestracja ponownie wyda nowe hasło - generowanie dla pacjenta jest możliwe dowolna ilość razy, ale trzeba zgłosić się osobiście.

  

Wykonanie strony: Eniteo