Fundusze Europejskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3. Wsparcie Grantowe dla placówek POZ".

 

Celem grantu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów w Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, oraz ośrodkach zdrowia w Nidku, Frydrychowicach oraz Gierałtowicach. Z otrzymanych środków finansowych zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie do gabinetów lekarskich.

Wykonanie strony: Eniteo