Informacje prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

===========================================================================================

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

===========================================================================================

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

(Dz.U. 2013 poz. 1248)

===========================================================================================

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Dz.U. 2013 poz. 1413)

===========================================================================================

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

(Dz.U. 2013 poz. 1462)

============================================================================================

 

Wykonanie strony: Eniteo