Informacje prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 poz. 2190)

===========================================================================================

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

===========================================================================================

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

(Dz.U. 2021 poz. 540)

===========================================================================================

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Dz.U. 2019 poz. 397)

 

 

===========================================================================================

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maj 2019 r.

 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

(Dz.U. 2019 poz. 1199)

 

 

============================================================================================

 

Wykonanie strony: Eniteo